Artemis Potamianou

Joseph Beuys: Hellenic references in his art work & Delphi is the place to meet: 12 artists on Joseph Beuys

“Joseph Beuys: Hellenic references in his art work”, 02.02 – 02.04.2009, Hellenic American Union, Athens, Greece, curator: Artemis Potamianou, Yiannis Melanitis, Rhea Thönges- Striggaris

&

“Delphi is the place to meet: 12 artists on Joseph Beuys” :

 

Participating artists:

Nikos Charalambidis

Walter Dahn

Felix Droese

Irmel Droese

Imi Knoebel

Giorgos Lappas

Yiannis Melanitis

Dafni & Papadatos

Rena Papaspyrou

Artemis Potamianou

Katharina Sieverding.