Back to basics: Text,

6-BACK-TO-BASICS-TEXT-1
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-3
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-2
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-5
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-6
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-4
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-7
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-8
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-10
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-9
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-11
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-13
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-14
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-12
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-15
6-BACK-TO-BASICS-TEXT-1 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-3 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-2 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-5 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-6 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-4 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-7 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-8 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-10 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-9 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-11 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-13 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-14 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-12 6-BACK-TO-BASICS-TEXT-15

Date | Ημερομηνία

31.03.- 28.07.2017,

Exhibition Space | Εκθεσιακός χώρος

ΕΝΙΑ Gallery, Athens, Greece Αθήνα, Ελλάδα,

Curator | Επιμελήτρια

Artemis Potamianou | Άρτεμις Ποταμιάνου

Artists | Καλλιτέχνες

Zavier Ellis

Guerrilla Girls

Joseph Kosuth,

Kostas Bassanos | Κώστας Μπασάνος

Yoko Ono

Giorgos Papadatos | Γιώργος Παπαδάτος

Nina Papaconstantinou | Νίνα Παπακωνσταντίνου

Artemis Potamianou | Άρτεμις Ποταμιάνου

Marios Spiliopoulos | Μάριος Σπηλιόπουλος

Mark Titchner

Alexandros Psychoulis | Αλέξανδρος Ψυχούλης